Pomoc psychoterapeutyczna dla młodzieży

Rodzice często nie są świadomi tego, że ich dziecko nie jest sobie w stanie poradzić z wieloma problemami wieku nastoletniego. Jest to bardzo burzliwy okres w życiu dziecka, podczas którego stopniowo wchodzi ono w dorosłość. Bagatelizowanie problemów nastolatka może mieć bardzo poważne konsekwencje. Dlatego gdy tylko pojawią się zauważalne zmiany w zachowaniu dziecka, warto jest […]

młoda kobieta u psychoterapeuty

Rodzice często nie są świadomi tego, że ich dziecko nie jest sobie w stanie poradzić z wieloma problemami wieku nastoletniego. Jest to bardzo burzliwy okres w życiu dziecka, podczas którego stopniowo wchodzi ono w dorosłość. Bagatelizowanie problemów nastolatka może mieć bardzo poważne konsekwencje. Dlatego gdy tylko pojawią się zauważalne zmiany w zachowaniu dziecka, warto jest z nim porozmawiać i w zależności od skali problemu wysłać do psychoterapeuty.

W czym może pomóc psychoterapeuta?

Psychoterapia młodzieży pozwala na walkę z nałogami. Najczęściej są to uzależnienie od komputera i telefonów, ale równie często psychoterapii mogą wymagać nastoletnie dzieci, które stosunkowo szybko sięgnęły po alkohol, papierosy, a także posiadają problemy w funkcjonowaniu ze względu na narkotyki. Psychoterapia to także doskonały sposób na walkę dziecka z różnymi lękami, np. w stosunku do rówieśników, szkoły i nauczycieli, co pozwala jednocześnie na zwiększenie śmiałości i sprawia, że dziecko będzie mogło lepiej radzić sobie w dorosłym życiu.

Pomoc psychoterapeutyczna dla młodzieży ukierunkowana jest ponadto na likwidowanie problemów z trudnościami w szkole, kłopotów z koncentracją uwagi czy też problemów z nadpobudliwością ruchową, która może prowadzić do konfliktów z prawem. Sprawnie prowadzona terapia jest w stanie wykryć różnego rodzaju schorzenia natury psychicznej, które wymagają odpowiedniego podejścia. Jakie problemy ma najczęściej młodzież w tej kwestii? Otóż zdecydowanie najczęściej wymienia się tutaj zaburzenia nerwicowe, depresję lub problemy z odżywianiem (szczególnie wśród kobiet, u których mamy do czynienia z anoreksją i z bulimią).

Jak wygląda pomoc psychoterapeuty?

Pomoc psychoterapeutyczna rozpoczyna się od wywiadu, podczas którego zarówno od dziecka, jak i od jego rodziców zbierane są informacje pomocne w skutecznym rozwiązaniu problemu. Takie informacje zdobywane są za pomocą różnego rodzaju wywiadów, ale także przy wykorzystaniu szeregu psychotestów. Na tej podstawie podejmowana jest przez psychoterapeutę decyzja, czy dziecko wymaga pomocy oraz w jakiej formie ta pomoc powinna zostać dziecku przekazana i jak często dziecko powinno z niej korzystać.

Jeśli chodzi o formy terapii, może to być terapia indywidualna, ale także często psychoterapeuta kieruje dziecko na terapię grupową z udziałem innych osób posiadających ten sam problem, jak i angażuje całą rodzinę dziecka za pomocą terapii rodzinnej. W toku badania problemu psychoterapeuta podejmuje także decyzje na temat ewentualnego kontaktu dziecka z lekarzem psychiatrą i podania mu środków leczenia farmakologicznego, szczególnie, jeśli istnieje podejrzenie, że u podstaw określonych zachowań dziecka leży schorzenie psychiczne.