Co to jest kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji walut?

Co to jest kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji walut?

Co to jest kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji walut?

Kurs walutowy stanowi cenę waluty innego kraju określona w walucie lokalnej. Mówiąc prościej, będzie to wskazanie, jak wiele jednostek waluty krajowej należy wydać, by zakupić jednostkę waluty innego kraju. 

DEWALUACJA – Wykonana przez władze monetarne (zmniejszenie kursu waluty danego kraju, w stosunku do kursów pozostałych walut. Jej zadaniem jest podniesienie konkurencyjności krajowych producentów, gdyż czyni ona wytworzone przez nich artykuły tańszymi w innych krajach. Skutki dewaluacji będą krótkie, gdyż mają wpływ na przyrost inflacji (drożeć będą towary z importu). Oprócz tego dewaluacja zrealizowana w konkretnym kraju, motywuje inne kraje, będące głównymi partnerami w handlu, do zrealizowania identycznego zabiegu w celu ochrony swoich rynków.

DEPRECJACJA- Jest to zjawisko zmniejszenia się mocy nabywczej pieniądza. Na rynku krajowym deprecjacja objawia się ograniczeniem liczby towarów i usług, które jesteśmy w stanie zakupić za konkretną kwotę. Z reguły jest ona wynikiem wysokiej inflacji. Na rynku zagranicznym przy warunkach płynnego kursu walutowego deprecjacja przejawia się zmniejszeniem ceny konkretnej waluty w odniesieniu do konkurencyjnych walut. Zjawiskiem odwrotnym w tym przypadku będzie aprecjacja waluty.

APRECJACJA – podniesienie wartości towaru bądź uslugi. Definicja używana przede wszystkim w stosunku do podniesienia ceny waluty krajowej względem waluty zagranicznej w przypadku płynnych wartości walut (będzie on on kontrolowany przez rynek). Będzie oznaczało to wzrost siły nabywczej konkretnego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja waluty jest zazwyczaj konsekwencją deflacji. W systemie niezmiennego kursu walutowego zwiększenie ceny waluty lokalnej zwie się rewaluacją.Dobrym efektem aprecjacji staje się podniesienie siły nabywczej waluty krajowej, spadek wydatków realizacji zadłużenia międzynarodowego i ograniczenie presji inflacyjnej na skutek spadku cen dóbr importowanych. Złe efekty aprecjacji to przede wszystkim pogorszenie cenowej konkurencyjności dóbr idących na eksport a także podniesienie kosztów pracy w relacji do wartości pracy poza granicami.Efektem przeciwnym do aprecjacji będzie deprecjacja.

Mateusz

Comments are closed.