Teraźniejsze sposoby na raka

Teraźniejsze sposoby na raka

Teraźniejsze sposoby na raka

Raka prostaty da się pokonać stosując środek medyczny na raka piersi, za to lek na czerniaka złośliwego może być skuteczny podczas zwalczania raka jelita grubego. Pod warunkiem, że sprawdzi się, jaka mutacja spowodowała raka u danej osoby. Jakby nasi medycy byli w stanie badać w taki sposób, jak koledzy z USA, ludzie z rakiem mogliby uniknąć wyniszczającego leczenia, np. stosowanej niemal na ślepo trafił chemioterapii. Sporej części z nich ocaliłoby życie.

Rewolucja w onkologii

Jeszcze do niedawna określało się nowotwory w zależności od części ciała, które obejmowały. Badano raka piersi, płuc, jelita bądź prostaty Dzisiaj wiadomo, że to nie tylko obszar występowania, ale w pierwszej kolejności obecność określonych mutagenów sprawia, iż określony lek może okazać się skuteczny albo absolutnie nie. Foundation Medicine w Cambridge bada nadesłane fragmenty guzów pacjentów z całej planety sprawdzając do tego wiele genów, jakie będą mogły mieć wkład w rozwijaniu się guzów. Dla każdego człowieka przygotowuje indywidualny raport prezentujący zdobytą wiedzę w zakresie odnalezienych zmian nowotworowych i wskazówki, jakie środki oraz dlaczego trzeba zastosować w konkretnym przypadku.

U 20 letniej mieszkanki USA Corey Wood nowotwór płuc wykryto 14 dni po fakcie, gdy przebiegła bieg półmaratonowy. Dziewczyna pozostawała w doskonałej kondycji i nie widać było jakichkolwiek skutków nowotworu. W trakcie porady u lekarza okulistyki na jaką wybrała się po prostu po soczewki kontaktowe przekazała lekarzowi, iż ma błyski w oczach. Ten polecił pełne badania, w czasie jakich znaleziono guzki w płucu, węzłach chłonnych oraz miejsca przerzutów do kości. Był to rak płuc w poważnym czwartym stadium. Wydawało się, że jedynym rozwiązaniem leczenia stanie się długa oraz niszcząca chemioterapia. Sam lekarz prowadzący przekazał jednak próbki guza do testów profilowania genomowego. Okazało się, iż guza wywołała mutacja genów ROS1 oraz jest na nią dedykowane lekarstwo. Było skuteczne. W dzisiejszych czasach płuca Corey Wood są czyste. Zbieg okoliczności? Zdecydowanie nie, to sukces medycyny spersonalizowanej.

Terapia celowana

Przebadanie mutacji obecnych w tkance nowotworowej u leczonej osoby a także dobór dopasowanej terapii do określonej mutacji – są to rewolucyjne podejście do zwalczania raka. Dr Mike Pellini szef Foundation Medicine w Cambridge w Massachusetts, która tego typu testy wykonuje informuje, iż w ten sposób pacjent dostaje odpowiedni lek w odpowiedniej dawce nakierowany na dany cel. Od chwili wysłania tkanki do przysłania raportu upływa w granicach 2 tygodni. Żeby wykonać badanie potrzebna będzie mała ilość materiału z rakiem. Będzie mogła to zostać tkanka wzięta ówcześnie do badania histopatologicznego. Wynik badania zawiera informację o ważnych dla procesu leczenia zmianach genomowych, potencjalnych terapiach celowanych, dostępnych badaniach klinicznych realizowanych nad lekami, które pomagają. Ta wiedza pozwala lekarzowi wybrać najskuteczniejsze leczenie.

Mateusz

Comments are closed.